5 юни - Световен ден на околната среда

  05-06-2012

Във връзка с отбелязването на Световния ден на околната среда ученици от 6 и 7 клас от СОУ "Христо Ботев" гр. Враца посетиха Природозащитен център "Натура" и проведоха открит урок на тема „ Ролята на екологична мрежа  Натура 2000 за опазване на биологичното разнообразие и за устойчиво местно развитие”. В рамките на открития урок учениците имаха възможност да видят презентация и да дискутират с експерт на ПЦ "Натура" за възможностите да се развиват устойчиви практики за икономическо развитие в нашия регион.

Световния ден на околната среда се отбелязва от 1973 г. с резолюция на Общото събрание на ООН от 15 декември 1972 г.

Мотото на деня за 2012 г. е: „Зелената икономика: ще се включиш ли и ти?”

Темата е адресирана към всеки човек и акцентира на факта, че „вие” сте важен елемент за успеха на икономиката и ви кани да се включите, за да оцените решенията, които се вземат от правителството, частния сектор, гражданското общество и местната общност, в която всеки от нас участва.