ДПП Врачански Балкан с нови телефонни номера

  07-10-2009

За улесняване на комуникацията с гражданите, туристите и гостите на парка ДПП Врачански Балкан открива два нови телефонни поста към съществуващите телефонни номера.

За връзка с Дирекция на Природен парк Врачански Балкан, моля използвайте следните номера:

Директор
тел.: 092/ 66 58 49

Главен специалист по устройство и уредба на парка
тел.: 0884 905 392 и 092988727 (стационарни телефони)
Отдел Счетоводство
тел.: 0884 904 836 и  092988717 (стационарни телефони)

Експерт по научна и консервационна дейност и
Експерт връзки с обществеността и образователни програми
тел. /факс: 092/ 66 54 73;