Започва набиране на номинации за „Годишни награди за опазване на биоразнообразието и природата“

  24-11-2014

Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан” към Изпълнителна агенция по горите за втора поредна година ще организира церемония за връчване на „Годишни награди за опазване на биоразнообразието и природата“ 2014.
Определени са пет категории награди - за организация и институция, неправителствена организация, бизнес организация и местна власт, подпомагащи опазването на биоразнообразието и природата в ПП „Врачански Балкан”, както и дългогодишно сътрудничество в тази област.
Церемонията ще се състои на 12.12.2014 г. в Природозащитен център „Натура”. Желаещите да се включат в конкурса за номиниране и определяне на победители могат да предложат себе си или да номинират друг като напишат кратка аргументация на предложението си на e-mail vratchanskybalkan@abv.bg, до 02.12.2014 г.
Годишните награди са включени като дейност в проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен парк „Врачански Балкан”, финансиран от ОП „Околна среда”, договор № DIR-5113326-C-005.
Целта е да се популяризира отговорното поведение и да се стимулира инициативността на обществеността по отношение на опазването на околната среда. Цялостната организация и провеждане на събитието ще бъдат подчинени на идеята да се признаят усилията на тези организации, институции и личности, които са особено съпричастни към екологичната тема и с дейността си допринасят за опазването на природата и биоразнообразието на територията на ПП „Врачански Балкан“.