Представяне на сборник “Фаунистично разнообразие на Природен парк „Врачански Балкан” - 2 част

  04-06-2019

 На 11 юни 2019 г Национален природонаучен музей София, списание ZooNotes и Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан" ще представят сборник “Фаунистично разнообразие на Природен парк „Врачански Балкан” - 2 част. Сборникът ZooNotes съдържа 11 фаунистични статии за различни групи животи от района на природният парк.  Освен в печатен вариант,сборникът е наличен и онлайн на сайта на Пловдивският университет www.zoonotes.bio.uni-plovdiv.bg и на сайта на ДПП "Врачански Балкан" в раздел Библиотека.

Представянето на сборника ще бъде на 11 юни в гр. София в семинарната зала на Националният природонаучен музей на адрес бул. Цар Освободител 1, от 11.00 часа