Прилепно представление в детска градина "Щастливо детство"

  20-02-2011

На 18 февруари учениците от Еко клуб “Зелено бъдеще” изиграха първото представление на куклената пиеса “Приказка за прилепчето” в детска градина “Щастливо детство”. Пред погледа на малките възпитаници приказните герои разказаха за това колко са полезни и важни прилепите в природата и в човешкия живот. След представлението учениците от еко клуба заедно с децата оцветяваха прилепи,
пъзели и разиграваха поучителни игри. Малките възпитаници показаха изключителни художествени умения и интерес към темата. В края на срещата учениците от Еко клуб “Зелено бъдеще”  обещаха  да изработят табло с оцветените прилепи, коeто ще бъде изложенo в Природозащитен център “Натура”.