„ГОРАТА – НАШЕТО БЪДЕЩЕ, ЖИВОТ И ВДЪХНОВЕНИЕ”

  17-03-2010

По повод “Седмицата на Гората” Дирекция на Природен парк «Врачански Балкан» и Природозащитен център «Натура» обявяват КОНКУРС ЗА СНИМКИ И ЕСЕ (СЪЧИНЕНИЕ) НА ТЕМА:

„ГОРАТА – НАШЕТО БЪДЕЩЕ, ЖИВОТ И ВДЪХНОВЕНИЕ”

РЕГЛАМЕНТ: Право на участие имат всички ученици от V до ХІІ клас:

1 възрастова група – от V до VІІІ клас

2 възрастова група – от ІX до XІІ клас

Наградите са както следва:

І място – комплект включващ: Илюстрована карта на света „600 световни забележителности”; Пътеводител "Маршрути на територията на град Враца и Природен парк "Врачански Балкан" и др. сувенири

ІІ място - комплект включващ: Карта на България „500 животни”; Пътеводител "Маршрути на територията на град Враца и Природен парк "Врачански Балкан" и др. сувенири.

ІІІ място – комплект включващ: Пътеводител "Маршрути на територията на град Враца и Природен парк "Врачански Балкан" и др. сувенири.

И МНОГО ПООЩРИТЕЛНИ НАГРАДИ

Есето не трябва да надвишава две машинописни страници – шрифт Times New Roman 12. Всяко литературно произведение и снимка да е придружена с: трите имена на автора, училище, клас и телефон за връзка.

Срок за изпращане на есетата - 2 април 2010 год. на e - mail: vratchanskybalkan@abv.bg ; naturacenter@abv.bg или на адрес: 3000 гр. Враца Природозащитен център „Натура” ул. „Поп Сава Катрафилов“ между №27 и №29;

Награждаването на отличените
7 април (сряда) от 11:30 часа
в Природозащитен център „Натура”– Враца.


Успех на всички!