Доброволческа акция на банкови служители

  29-09-2012

На 29 септември в местността Горски Дом се проведе доброволческа акция на служители на Сосиете Женерал Експресбанк от клоновете във Враца и Видин. Доброволците импрегнираха около 2 кубика дървен материал, който ще се използва за възстановяването на мостове и парапети на Врачанската еко пътека. По време на доброволческата акция, Директора на ДПП "Врачански Балкан" - инж. Николай Ненчев запозна банковите служители с работата и приоритетите на Дирекцията на парка както и за конкретните научни и консервационни дейности, осъществявани в Природозащитен център "Горски дом".  

През юли 2012 година Международната природозащитна организация WWF и Сосиете Женерал Експресбанк започнаха партньорство за най-големия досега проект за възстановяване на редки и застрашени дървесни и растителни видове в десет от 11-те природни парка на България.

На територията на ПП "Врачански Балкан" банката ще съфинансира дейности за възстановяване на характерни крайречни дървета покрай р. Искър - ясен, бяла топола, бяла върба на площ от 3000 кв.м