„Един час за влажните зони” в Природозащитен център „Натура”

  04-02-2014


Дирекцията на природен парк "Врачански Балкан" към Изпълнителна агенция по горите отбеляза Световния ден на влажните зони. Експерти от дирекцията съвместно с ученици от еко клуб "Детелини" към СОУ "Христо Ботев" проведоха инициатива „Един час за влажните зони”. В рамките на 60 минути в Природозащитен център „Натура” бяха проведени интерактивни игри и занимания, чрез които учениците от еко клуба научиха интересна информация за видовете влажните зони, тяхното икономическо и екологично значение, както и за растителните и животинските видове, които ги обитават. Учащите изготвиха постери на съществуващите и потенциалните източници на замърсяване на реките на територията на ПП „Врачански Балкан”.
Всяка година 2 февруари се отбелязва като Световен ден на влажните зони. На тази дата в иранския град Рамсар е подписана Конвенцията за влажните зони, станала известна като Рамсарска конвенция. Документът определя кои влажни зони са от международно значение, затова и тези зони се наричат Рамсарско място.
В списъка на конвенцията за влажните зони с международно значение, България е представена с 11 влажни зони, с обща площ 35 273 хектара. Ежегодно кампанията преминава под определено мото, като през 2014 г., то е: „Влажните зони и земеделието: партньори за растеж“.