Деца от еко клуб „Детелини” към СОУ „Христо Ботев” Враца наблюдаваха белоглави лешояди

  07-11-2011

Екоклуб „Детелини” заедно с експерти от Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан” и Дружество за защита на хищните птици посетиха воалиерата с белоглави лешояди край село Долно Озирово. На място децата имаха възможност да наблюдават освободените птици и да научат интересна информация за тяхната биология, начин на живот и причините за тяхното изчезване в края на миналия век. Към момента 13 белоглави лешояди са пуснати на свобода и 5 се намират във воалиерата за адаптация. Птиците са внесени от Испания по проект „Възстановяване на популацията на едрите европейски лешояди в България” по програма Life +, като в Природен парк „Врачански Балкан” се предвиждат да се освободят 50 птици в рамките на 3 години.
След посещението на волиерата учениците от Екоклуб „Детелини” бяха разделени на малки групи със задача да съберат рецепти на традиционни ястия от местните хора и да заснемат интересни обекти от селото.
В края на деня бяха събрани 18 рецепти и заснети над 20 интересни кадъра, които ще бъдат представени в специална презентация, която ще бъде качена на интернет сайта на ДПП „Врачански Балкан”.