Ученическо състезание по ориентиране в Природен парк „Врачански Балкан“

  21-10-2019

     

         За четвърта поредна година в Природен парк „Врачански Балкан“ се проведе ученическо състезание по ориентиране. Състезанието се провежда от СУ "Христо Ботев"и е подкрепено от Асоциацията на професионалните география и регионалисти, ДПП" Врачански Балкан" и Община Враца. Учениците бяха разделени в две възрастови групи 6-7 клас и 9-10 клас, като тази година участваха отбори от Благоевград, Враца, Видин, Кюстендил, Монтана, Мездра, Роман.

        Състезанието се проведе на "Горската пътека на приказките". Отборите решаваха задача за ориентиране по азимут в първия етап. Във втория етап преминаваха по трасето на пътеката, като заверяваха талони на контролни знаци, отговаряха на въпроси проверявани с QR код. За първи път всеки отбор разполагаше с карта на която бяха нанесени азимутите на контролните знаци и трябваше да използват компас.

       По пътеката на всеки отбор имаше скрита награда, тя беше отбелязана на картата с азимут и участниците трябваше да си я намерят. В малката група медалите се разпределиха между Кюстендил и Благоевград, а при големите между Враца и Роман.