унгарски лесовъди посетиха ПП "Врачански Балкан"

  09-10-2015

 На 8 октомври Делегация от 29 лесовъда от Унгария посетиха ПП "Врачански Балкан". Целта на визитата бе обмяна на опит и добри практики между горски лесовъди от двете страни. По време на посещението гостите имаха възможност да видят провеждани пилотни опити в естествените букови насаждения извършвани от ДГС Враца, както и да получат интересна информация за работата и инициативите на ДПП "Врачански Балкан" и Северозападното държавно предприятие.