Експерти посетиха Природен парк "Железни Врата"

  18-08-2022

 На 16 и 17 август 2022 работна група от експерти в областта на туризма посетиха Природен парк "Железни Врата", Румъния. Целта на посещението беше да се видят разработените туристически маршрути и туристическите обекти за дигитализация на територията на парка в рамките на проект DiGi Parks ROBG 378. В работната група участваха представители на Община Вършец, Регионален исторически музей Враца, Читалище Фар 1930, с. Паволче, Клуб Скакля и др. В рамките на два дни групата посети Регионалния музей в гр. Дробета Турну Северин, Музея на хидроцентралата "Железни Врата",  Католическата катедралата в гр. Оршова, скалната скулптура на Децебал, пещера Ветерани и др. туристически обекти. По време на посещението бяха дискутирани инструментите за популяризиране на разработените маршрути, както и за възможностите, които ще предостави дигитализацията на двата природни парка - Врачански Балкан и Железни Врата.

През втория ден беше организирана и 7-та среща на екипа на проекта на която беше дискутирано предстоящите дейности по проекта.

Проект DiGiPARKS «Създаване на иновативен интегриран туристически продукт между природните паркове «Врачански Балкан» и «Железни врата» е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България.

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.