Откриване на "Наследствена пътека „Антична и Средновековна Вратица"

  13-07-2009

Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан" със съдействието на Регионален исторически музей - Враца откри нов туристически маршрут "Наследствена пътека „Антична и Средновековна Вратица". Маршрутът се намира до прохода Вратцата и преминава през археологическия обект в местността „Градище".  Монтирани са дървени парапети и стълби, които дават възможност посетители от различни възрастови групи да посетят археологическия обект. Обособени са отделни места за отдих. Поставени са седем указателни табели с богата информация. Посетителите ще могат да се запознаят с разкритите до момента археологически структури, които свидетелстват за богато културно-историческо наследство от IV в. пр. Хр. до XIV в.