Доброволческа акция на ученици от туристически клуб

  18-06-2012

През изминалия уикенд Туристически клуб към СОУ "Отец Паисий"  с ръководители Мариела Иванова и Връбка Антонова заедно с Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан" организираха двудневна доброволческа акция за поддържането на еко-пътека "Боров камък". Учениците взеха участие в импрегнирането на дървените парапети, стълби и мостове, които са разположени по трасето на маршрута. С оглед осигуряване на безопасността на туристите и целостта на съоръженията всяка година Дирекцията на парка извършва сезонна поддръжка. В края на деня за младите доброволци бе организиран палатков лагер на поляната в местността Боров камък. Инициативата има за цел да популяризира доброволчеството и да повиши ангажираността на младите хора към опазването на природата.