Работна среща за използването на високо проходими моторни средства на територията на парка

По инициатива на Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан"  ще се проведе работна среща във връзка с безконтролното използване на високо проходими моторни превозни средства и кросови мотори на територията на парка. Срещата ще се проведе на 18 март 2010 от 11 часа в Община Враца, като на нея са поканени представители на РИОСВ, Пътна полиция и Държавно горско стопанство и представители на местни мото клубове. Целта на срещата е намиране на компромисно решение при използваните маршрути от високо проходимите моторни превозни средства, за да се органичи негативното влияние върху околната среда и да се осигури спокойното преминаване на туристите по маркираните пътеки. Срещата се осъществява със съдействието на кмета на Община Враца д-р Костадин Шахов.