Изложба "Хищните птици на ПП Врачански Балкан"

  21-03-2012

На 21 март Дирекция на Природен парк ”Врачански Балкан” и ученици от СОУ „Христо Ботев” организираха изложба „Хищните птици на ПП Врачански Балкан”. 17 рисунки на различни видове хищни птици са изложени в Природозащитен център „Натура” и ще могат да бъдат разглеждани до края на месец април. При откриването на изложбата учениците представиха кратка информация за всеки рисуван вид и споделиха какво най-много ги впечатли в нарисуваните птици. Чрез интерактивни игри експерти от ДПП „Врачански Балкан” показаха заплахите пред които са изправени хищните птици и ролята на човека за тяхното опазване.
На територията на природен парк „Врачански Балкан” се срещат 26 вида хищни птици, които са защитени по националното и международното законодателство. Сред тях са: белоопашат мишелов, скален орел, обикновена ветрушка, чухал. и др.