Включете се в инициативите на ПЦ "Натура"

  22-10-2012

Във връзка с изготвянето на план график на образователните инициативи в областта на екологията и природозащитата за 2013 година  Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан” кани всички училища,еко клубове и неформални групи да заявят своя интерес за съвместна работа.

Изброените по долу инициативи ще се осъществяват в Природозащитен център „Натура” или на територията на природния парк. Организирането и финансирането им се поема от Дирекция на ПП „Врачански Балкан”. Програмата за провеждането на всяка инициатива ще бъдат допълнително обсъдена със съответните заинтересовани учители.

Ако Вашето училище, клуб или неформална група желае да се включи в някоя от инициативите, моля да се свърже с нас  ел. поща: vratchanskybalkan@abv.bg или на телефон 092 66 54 73

Списък с инициативите на ДПП „Врачански Балкан” за 2013 година


2 февруари - Международен ден на влажните зони

22 март – Световен ден на водата

23 март – Часът на земята (заявено от СОУ „Козма Тричков”)

1-ва седмица на април Седмица на гората

1 април - Международен ден на птиците

22 април – Ден на Земята

15 май – Световен ден на климата

30 май - 2 юни - Зелена седмица

месец май - Национален ден на Природните паркове

5 юни - Международен ден за опазване на околната среда

17 юни - Сетовен ден за борба със сушата и настъпването на пустините

24 юни - Еньовден

11 юли - Световен ден на популациите

29 август - Европейска нощ на прилепите

Последният неделен ден от август - Ден на туризма

16 септември - Международен ден за защита на озоновия слой

22 септември - Европейски ден без автомобили във България

1-ва събота и неделя на октомври Световни дни на птиците

4 октомври - Международен ден за защита на животните

31 октомври - Международен ден на Черно море (Седмица на екологичното образование и възпитание)

29 декември - Ден на биоразнообразието