Димитър Торбов

Образователно-квалификационни степени: Шлосер стругар, Професионална Техническа гимназия „Н.Й. Вапцаров” Враца

Общ трудов стаж: 32

Трудов стаж в системата на горите: 21

Заемани позиции: 1989 - 1999, ексурзовод към БТС гр. Враца, 2000 до момента Специалист “Tуристическа инфраструктура” към ДПП "Врачански Балкан"

Допълнителна квалификация, специализации, курсове и др.:

- Сертификат за Заварчик III степен
- Сертификат за „Корабен моторист”
- Сертификат за „Екскурзовод”;
- Координатор „Инфраструктурни дейности” по проект Проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан” по Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”

Чужди езици: руски