Деца от село Паволче в открит урок „Да опазим нашата гора от пожари“

  09-07-2024

   На 9 юли 2024 г. 20 деца от лятната занималня към НЧ Фар 1930в с. Паволче участваха в открит урок „Да опазим нашата гора от пожари“. Инициативата е организирана от Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“, Северозападно Държавно предприятие Враца и Държавно горско стопанство Враца като част от стартиралата от Министерство на Земеделието и Изпълнителната агенция по горите Национална информационно-образователна кампания за опазване на горите от пожари сред деца и подрастващи.
   Откритият урок започна с кратък разказ от служителите на Държавно горско стопанство Враца за правилата за безопасност в гората, основните причини за възникване на горски пожари и поведение по време на пожар. Най-атрактивната част беше демонстрацията на специализирано облекло и оборудване за гасене на горски пожари: тупалки, пръскачки, предпазни каски и дрехи. След като изпробваха своите умения, децата се включиха в игрите организирали от служителите на Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“ и Северозападно Държавно предприятие Враца. Те трябваше да спечелят своето горско съкровище, като отговорят правилно на 8 въпроса свързани с горските пожари. След това от най-малките до най-големите демонстрираха своята точност като трябваше да угасят пламъците на горския пожар с шишарки.

  В края на мероприятието децата получиха специални информационни материали, осигурени от Района служба Пожарна безопасност и защита на населението гр. Враца.