Доброволци от Италия в Природен парк "Врачански Балкан"

  28-06-2024

    Младежи от Средно горско училище " Франсиско Менегини" гр. Едоло (Италия) бяха на двуседмичен стаж в Природен парк "Врачански Балкан". Аличе, Себастиано и Якопо активно се включиха в дейностите извършвани от Дирекцията на парка. Младежите участваха в реновирането на Наследствена пътека в с. Очин дол и Туристически и вело маршрут махала Свражен - махала Старо село. Благодарение на тях, ремонта по пътеките беше извършен за значително за по-кратко време.
   Младежите също така обновиха маркировката от гр. Враца до водопад Скакля, почистиха врачанската еко пътека Боров камък, участваха в мониторинг на защитени растения и животни: белоглав лешояд, лалугери, пещеролюбиви видове прилепи, жълт крем, орхидеи и др.
   Освен Природен парк "Врачански Балкан" доброволците посетиха и Държавно горско стопанство Мездра. Там те се запознаха с организацията на горските стопанства в България и участваха в дейности по окопаване и филизене на едногодишни тополови насаждения.
  В рамките на обмена младежите придобиха както практически опит, така и много познания за природата, културата и историята на Врачанския край. Те си тръгнаха с прекрасни впечатления и тематични подаръци от Дирекцията на парка.
   Доброволците бяха осигурени по проект на Европейска Асоциация за иновации и растеж- София ( www.innogrowth.org)