Цветан Цветков

Образователно-квалификационни степени: магистър инжeнер  "Екология и опазване на природната среда", ЛТУ София, квалификация "Финасов и счетоводен правен анализ на фирмата", УНСС София

Общ трудов стаж: 25

Трудов стаж в системата на горите: 23

Заемани позиции: от 1998 до момента гл. специалист "Устройсто и уредба на парка"

Допълнителна квалификация, специализации, курсове и др.: преминат курс на тема Централизираната автоматизирана информационна система  "ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ" 2019,  квалификация "Мениджър - устойчиво използване на природните ресурси" ЛТУ София

Чужди езици: английски, немски и руски