Цветелина Велкова

Образователно-квалификационни степени: средно образование - ЕСПУ „Анри Барбюс”

Общ трудов стаж: 19

Трудов стаж в системата на горите: 19

Заемани позиции: 2002 до момента - ексурзовод и главен специалист – Координатор ПЦ „Леденика” към ДПП "Врачански Балкан"

Допълнителна квалификация, специализации, курсове и др.:

2002Г.- КУРС „ВЪВЕЖДАНЕ В ПРОФЕСИЯТА „ПЛАНИНСКИ ВОДАЧ” - РИБАРИЦА
2003Г.- КУРС ЗА СТАЖАНТ ПЛАНИНСКИ СПАСИТЕЛ - МАЛЬОВИЦА
2004Г.- КУРС ЗА ПЛАНИНСКИ СПАСИТЕЛ - МАЛЬОВИЦА

Чужди езици: англиски, немски и руски