Образователни програми

 Уикенд за устойчиво развитие!

Доведете своите ученици на Уикенд за устойчиво развитие в «Младежки еко лагер» - с.Очин дол, и преживейте заедно природата и културата на Природен парк «Врачански Балкан»!

Какво Ви очаква?
Младежите ще получат нови знания за екосистемите и биоразнообразието, за бита и историческото наследство в района, за взаимоотношенията между човек и природа. Ще подобрят и развият уменията си за общуване и работа в екип, за дискутиране и аргументиране, за анализ, оценка, планиране и решаване на казуси, за рефлексия и споделяне на преживяното. Всичко това ще се случи сред магическата и величествена природа на планината чрез забавните и вълнуващи методи на неформалното обучение.


Програмата успешно допълва учебното съдържание по предметите: Химия и опазване на околната среда, Биология и здравно образование, География и икономика, Физическо възпитание. Подходяща е за ученици от VIII до XII клас и за клубове по екология, история, туризъм.

Освен двудневни програми, при изявен интерес можем да предложим еднодневни тематични излети.

Всички участници в Уикенд за устойчиво развитие ще получат сертификати за преминатото обучение.

  • Минимален брой участници за организиране на уикенд или излет – 7 ученика
  • Максимален брой участници за уикенд или излет – 15 ученика
  • Цена на човек/Уикенд: 60 лв.
  • Включва: нощувка, вечеря, закуска, 2 бр. обяд, образователна програма.
  • Цена на човек/Излет: 30 лв.
  • Включва: обяд, следобедна закуска, образователна програма.
  • Отстъпка „Доведи приятел/колега“: 10%

За повече информация и записвания:

  • Христина Банчева-Преславска, Фондация „Екоцентрик“, тел.0879 959 249, e-mail: hristina@ecocentric-bg.org
  • Оля Генова, Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“, тел:0885 367 784, e-mail: ogenova@abv.bg

 

Уикенд за устойчиво развитие

Събота
09.16 – 09.30 Посрещане на участниците на гара Левище
09.30 – 11.00 Преход с игри
11.00 – 12.30 Настаняване в Младежки еко лагер
Запознаване с програмата и участниците
12.30 – 14.00 Обяд и почивка
14.00 – 16.00 Запознаване с биоразнообразието в Парка.
Разходка по еко пътека с образователни игри
16.00 – 17.00 Лично време
17.00 – 18.30 Запознаване с културно-историческото наследство в района
Посещение на Ранно-християнската базилика „Пресветица"
18.30 – 20.00 Вечеря
20.00 – 21.30 Забавна вечер

Неделя
08.00 – 09.00 Закуска
09.30 – 11.00 Бит и култура във Врачански Балкан
11.00 – 12.30 Конкурс за най-екологосъобразен обяд
12.30 – 14.00 Обяд
14.00 – 15.30 Преход с образователни игри
Посещение на комплекс „Дядо Йоцо“
15.30 – 16.00 Обратна връзка от уикенда. Край на програмата
16.00 - 16.40 Изпращане на участниците до ж.п. гара Левище


Излет „Биоразнообразието във Врачански Балкан“


09.16 – 09.30 Посрещане на участниците на гара Левище
09.30 – 12.00 Преход с биоигри до Младежки еко лагер
12.00 – 13.00 Обяд
13.00 – 15.30 По следите на биоразнообразието във Врачански Балкан
15.30 – 16.00 Обратна връзка от излета. Край на програмата
16.00 - 16.40 Изпращане на участниците до ж.п. гара Левище


Излет „История и култура във Врачански Балкан“


09.16 – 09.30 Посрещане на участниците на гара Левище
09.30 – 11.30 Преход до Ранно-християнската базилика „Пресветица" с образователни игри
12.00 – 13.00 Обяд в Младежки еко лагер
13.00 – 14.30 По следите на бита и културата във Врачански Балкан
14.30 – 15.30 Придвижване до ж. п. гара Левище
Посещение на комплекс „Дядо Йоцо“
15.30 – 16.00 Обратна връзка от излета. Край на програмата
16.00 - 16.40 Изпращане на участниците до ж.п. гара Левище

 Поради усложнената обстановка, временно не се предлагат образователните програми!