гр. Враца – в. Скакля – м. Патлейна – м. Избата – вр. Околчица, (3ч.)

 
Изходен пункт: гр. Враца

Време за преминаване на маршрута: 3 часа


По улицата над Служба „Пожарна безопасност“ (или покрай МБАЛ „Хр. Ботев“) се излиза в края на града при дома за стари хора „Зора“. Пътеката минава покрай изоставена кариера за варовик и завива вляво, като пресича коритото на потока, спускащ се от водопада. С леко изкачване извежда до карстов извор, където отново пресича потока и започва стръмно да изкачва към водопада. След като достигне до подножието му, пътеката завива рязко вляво, преодолява много стръмен участък, минавайки покрай входа на голяма, но плитка пещера и извежда на обширна поляна в горната част на скалния венец, където има кът за отдих с пейки и маса. Пътеката завива вдясно и в югозападна посока през карни полета извежда на просторни пасища с кошари в м. Патлейна. Продължава се срещу течението на потока и се достига до голям карстов извор, където също има кът за отдих. Оттук следва плавно изкачване в югоизточна посока по коларски път и се достига разклон – в посока запад-югозапад се отклонява пътя за х. Пършевица. Продължава се по пътя направо, който изкачва към м. Царево ливаге и през местностите Избата и Клено извежда на шосето, по което вляво за около 10 мин. се достига паметникът на вр. Околчица.

 

GPS тракове на маршрута можете да изтеглите тук:

 


GPS трак в gpx формат
размер: 7 KB
22-09-2012 г.
Виж в Google Earth
размер: 6 KB
12-09-2012 г.