Ботев път-гр. Враца – м. Йолковица – вр. Околчица, (3ч.)

Изходен пункт: гр. Враца, разклона за с. Паволче 

Време за преминаване на маршрута: 3 часа


Започва в близост до разклона за с. Паволче на шосето Враца-София. Изкачва се по горски път до малка терасовидна поляна в м. Курдовица. С няколко серпентини пътеката извежда до обширна поляна - м. Таушаница, след което навлиза отново в гората и покрай малък поток извежда до Лесковото кладенче. Оттук пътеката завива вляво, започва да изкачва стръмно през букова гора, води към красиви поляни в м. Царево ливаге и след това към м. Избата -обширно наклонено пасище с голяма чешма. Продължава се по каменист коларски път, от който след завоя се отклонява пътека, извеждаща до лобното място на Хр. Ботев в м. Йолковица.

Маршрутът е маркиран с каменни колони и жълта маркировка
 

GPS тракове на маршрута можете да изтеглите тук:


GPS трак в gpx формат
размер: 6 KB
22-09-2012 г.
Виж в Google Earth
размер: 6 KB
12-09-2012 г.