вр. Околчица – м. Погледец – м. Рашов дол – с. Люти брод, (3ч.)


Изходен пункт: хижа Околчица

Време за преминаване на маршрута: 3 часа


От паметника до вр. Околчица се тръгва по шосето за Враца. След около 40 мин. се отбива вляво и през обширно карно поле покрай кошара пътеката спуска към м. Погледец, където е построена беседка. Спускането продължава през м. Кривульо и покрай заслона „Погледец“, като се пресичат серпентините на шосето и при характерен остър завой на шосето (Панковата крива) се отклонява вдясно. Продължава се към м. Промката, откъдето следва стръмно спускане към м. Рашов дол. По широка алея се излиза на шосето от с. Лютиброд за Враца, пресича се жп линията и покрай скалното образувание Ритлите се слиза в с. Лютиброд.

По този маршрут могат да се направят и следните варианти

Вариант 1
Местност Панковата крива – местност Кръста – 60 минути

Започва от местност Панковата крива (при детски кът за отдих „Петко и Герго“, намиращ се на излизане от с. Челопек към връх Околчица) и стига до дървен кръст, който се намира над гара Черепиш. От мястото се откриват величествени гледки към Черепишкият манастир, село Лютиброд и Природна забележителност „Ритлите”. Маршрутът е добре маркиран, сравнително лек и с малка денивелация. Има изграден кът за отдих с маси и пейки. Изминава се за един час. Връщането е по същият път.

Вариант 2
Местност Панковата крива – село Лютиброд – 35 минути

Пътеката започва от Панковата крива и слиза в село Лютиброд при последните къщи на асфалтовият път за село Челопек. Изхода на пътеката е над гарата в село Лютиброд. По маршрута има изграден кът за Отдих с маса и пейки.

Дирекция на Природен парк Врачански Балкан изказва специални благодарности на Красимир Цеков за маркирането и облагородяването на описаните по-горе два маршрута.


GPS тракове на маршрута можете да изтеглите тук:


Вариант 1
размер: 460 KB
23-06-2020 г.
Виж в Google Earth
размер: 460 KB
22-09-2012 г.
GPS трак в gpx формат
размер: 460 KB
12-09-2012 г.