с. Зверино – вр. Яворец – вр. Околчица, (4ч.)

  От с. Зверино, по горски път по рида източно от долината на р. Златица се достига Градишка могила. Продължава през обширните поляни на м. Кошарен и за около час и половина се излиза на южните склонове на вр. Стагата. Пресичат се каменливи поляни и по билото се изкачва вр. Яворец. От върха пътеката слиза към Бучива поляна, преминава на северозапад през рида Препаската и слиза в падината Йолковица, откъдето се достига до паметника до вр. Околчица.