Дейности по изработка, редизайн, ремонт и монтаж на инф.табла и табели на територията на ПП “Вр.Балкан”, в 2 Об.поз. - ОП1–„Редизайн и ремонт