Доставка на оборудване и софтуер за въздушно и наземно изследване и 3D моделиране на Природен парк „Врачански Балкан” и обекти от територи

Получени предварителни оферти
размер: 194 KB
23-04-2019 г.
Техническа спецификация
размер: 33 KB
08-04-2019 г.
Покана
размер: 19 KB
08-04-2019 г.
Обява
размер: 40 KB
08-04-2019 г.