ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ОБСЛУЖВАЩ ПЕРОСНАЛ”