„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТ „БЕЛИТЕ СКАЛИ – С. ЛЮТИБРОД”