„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ГОДИШНИ НАГРАДИ ЗА БИОРАЗНООБРАЗИЕ ЗА 2013 И 2014Г."