"ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ С ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВРАЧАНСКИ БАЛКАН