„Изграждане на 2-ри етап от биотехническо съоръжение - волиера за отглеждане на Планински кеклик, адаптационни паркчета и волиери за разсе