Келерерoвият центрантус - пурпурната магия на сипеите