Листовки за Натура 2000 зоните в Общините Враца, Мездра, Роман и Козлодуй

Натура 2000 в община Враца
размер: 1003 KB
22-08-2022 г.
Натура 2000 Община Козлодуй
размер: 756 KB
08-07-2022 г.
Натура 2000 Община Мездра
размер: 879 KB
08-07-2022 г.
Натура 2000 в Община Роман
размер: 913 KB
08-07-2022 г.