Люспестото изтравниче - растение от ерата на динозаврите