Наръчник за провеждане на образователни дейности в ПП “Врачански Балкан”, 2013г.

  Линкът към електронния файл на изданието е www. ecocentric-foundation.org/biblioteka/.