„Провеждане на предварителни проучвания на обекти за дигитализация и изработка на цифорви ортофото карти и базови триизмерни модели на

Получени предварителни оферти
размер: 672 KB
23-04-2019 г.
Техническо задание
размер: 15 KB
08-04-2019 г.
Покана
размер: 20 KB
08-04-2019 г.
Обява
размер: 40 KB
08-04-2019 г.