ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ЧЛ. 18, АЛ. 1, Т. 12 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И СОФТУЕР ЗА ВЪЗДУШНО И НАЗЕМНО

Информация за изпълнен договор
размер: 2423 KB
20-01-2020 г.
Договор ОП2
размер: 1797 KB
01-11-2019 г.
Договор ОП1
размер: 2100 KB
01-11-2019 г.
Информация сключен договор
размер: 332 KB
01-11-2019 г.
Решение
размер: 150 KB
19-08-2019 г.
Протокол 2
размер: 131 KB
19-08-2019 г.
Протокол1
размер: 578 KB
06-08-2019 г.
Информация по чл.44
размер: 116 KB
02-07-2019 г.
Документация
размер: 569 KB
02-07-2019 г.
Обявление
размер: 384 KB
02-07-2019 г.
Решение
размер: 181 KB
02-07-2019 г.