„Разработване и поддръжка на интернет, CD, ГИС и софтуер базирани продукти”